Curriculum Vitae
 
 
 

Stefan Kwiatek

Doświadczenie zawodowe

Od 1987  Własna działalność gospodarcza, w ramach której prowadzę projekty rozwojowe i wdrożeniowe systemu ERP Epicor iScala.
Specjalizacja: procesy produkcyjne i logistyczne.

2011 – Harper Hygienics SA
Spcjalista iScala: rozwój i integracja elementów systemu ERP

2007 – 2010  Pfeifer & Langen Glinojeck dawniej BSO Polska (grupa cukrowni)
Application Software Developer: projektowanie, realizacja i wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych, planowanie rozwoju systemu ERP

1995 – 2006  ADSO SA (integrator systemów IT)
Scala Expert: prowadzenie projektów wdrożeniowych, oraz prezentacji i negocjacji handlowych w zakresie systemów ERP

1991 – 1994  AG Poligrafia (drukarnia)
Manager: utworzenie i prowadzenie sudia DTP i Prepress

1989 – 1991  CoPlant
Właściciel: grafika komputerowa i elektroniczny skład książek.

1987 – 1989  CoPlant
Właściciel: produkcja kontrolerów napędów taśmowych do IBM PC.

1985 – 1985  Służba wojskowa
SPR w Wyższej Oficerskiej Szkole Wojsk Łączności

1982 – 1984  Centrum Informatyczne Uniwersytetu Warszawskiego
operator systemu (SM-4)

Wykształcenie

1976 – 1983  Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Kursy

2000        Sales & Distribution Introduction,Material & Production Introduction - Intentia, Nacka
1999        Oracle Financials - Oracle Polska, Warszawa
1998        Signature Implementation Methodology – Scala Business Solutions, Budapeszt
1997        Advanced Manufacturing - Scala Business Solutions, Budapeszt
1996        Manufacturing – Scala Business Solutions, Praga
1991        Prepress colour image processing – ScanView, Kopenhaga

Umiejętności

Kreatywność, sumienność, umiejętność budowania dobrych relacji z pracownikami, pracy w zespole i kierowania zespołem, znajomość specyfiki procesów logistycznych i produkcyjnych oraz ich rozliczeń finansowych, duże doświadczenie w zarządzaniu projektami

IT            iScala Developer w warstwach funkcjonalnej, technicznej i baz danych,

  1. Crystal Reports, MS Office, MS Project, Adobe Photoshop, Adobe Ilustrator, QuarkXPress

  2. MS SQL Server, Citrix, Vmware,
    SQL, Visual Basic for Aplications, Visual Basic.Net, ASP.Net, C++, HTML, 
    systemy Windows, Windows Server, Mac OS, OS/400

Języki     angielski (płynny), rosyjski (podstawowy)

Inne         prawo jazdy kat. B, sternik morski, LRC

Hobby     żeglarstwo, podróże, narciarstwo, kynologia

 

Curriculum Vitae