Autorskie rozszerzenia systemu iScala

Połączenie online modułów handlowych systemów iScala – SAP (we współpracy z Pfeifer & Langen Polska).

Moduł ewidencji obrotu paletami.

Moduł planowania i zarządzania transportem i dystrybucją wyrobów z obsługą bram i wag wjazdowych, oraz ramp załadunkowych.

Moduł alokacji i rozliczania kosztów produkcji z wykorzystaniem wyrobów jako nośników kosztów.

System obsługi magazynów wysokiego składowania i logistyki produkcji czytnikami kodów kreskowych (we współpracy z Zeelandia Polska i Think).

Wdrożnienia

Pfeifer & Langen Glinojeck (dawniej BSO Polska) – przemysł spożywczy.
Wdrożenie SAP ERP (szkolenia użytkowników), połączenie modułów handlowych iScala 2.2 – SAP R/3, wdrożenia modułów ewidencji obrotu paletami, planowania i zarządzania transportem i dystrybucją wyrobów, oraz systemu obsługi magazynów czytnikami kodów kreskowych.

Ekapast – przetwórstwo tworzyw sztucznych.
Zarządzanie projektem i wdrożenie systemu iScala: Produkcja, Logistyka. Rozszerzenie: Moduł rozliczania kosztów produkcji.

Cembrit – przemysł materiałów budowlanych.
Zarządzanie projektem i wdrożenie systemu iScala: Produkcja, Logistyka, Finanse.

Zeelandia Polska – przemysł spożywczy.
Zarządzanie projektem i wdrożenie systemu iScala: Produkcja, Logistyka, Finanse. Rozszerzenie: System obsługi magazynów wysokiego składowania i logistyki produkcji.

Akzo Nobel – przemysł chemiczny.
Opracowanie rozwiązania i zarządzanie projektem wdrożenia systemu iScala w trzech niezależnych fabrykach z jedną osobowością prawną: Logistyka, Finanse.

Plati Polska – przemysł elektrotechniczny.
Zarządzanie projektem i wdrożenie systemu Scala: Produkcja, Logistyka, Finanse. Rozszerzenie: Zarządzanie produkcją wieloetapową i automatyczna wycena produkcji w toku.

Sugarpol (później włączone do BSO Polska) – przemysł spożywczy.
Zarządzanie projektem i wdrożenia systemu Scala w centrali handlowej i trzech cukrowniach grupy: Logistyka, Finanse.

Euronit – przemysł materiałów budowlanych.
Zarządzanie projektem wdrożenia systemu Scala: Produkcja, Logistyka, Finanse.

Scala Business Solutions Polska – przemysł IT.
Przeniesienie systemu Scala 3.1 na unixową platformę IBM AIX – RS/6000 (udział w projekcie ADSO SA).

Sonepar Distribution – dystrybutor artykułów elektrotechnicznych.
Wdrożenie systemu Scala: Logistyka, Finanse. Rozszerzenie: Modemowe połączenie czterech instalacji systemu z konsolidacją na poziomie rozrachunków.

Thomson Consummer Electronics – przemysł elektroniczny
Wdrożenie systemu Scala: Logistyka, Finanse.

Pfanni Polonia – przemysł spożywczy
Wdrożenie systemu Scala: Logistyka, Finanse.

Moje Projekty